ثبت نام


نام کاربری در سیستم ، پست الکترونیک شما می باشد
به حروف کوچک و بزرک حساس نمی باشد

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان

 دفتر تهران

تلفن: 81 06 53 88 (021)
نمابر: 80 06 53 88 (021)
واحد فروش: داخلی 105
روابط عمومی: داخلی 414

خدمات پس از فروش: 
تلفن: 90 90 86 33 (021)
نمابر: 64 08 86 33 (021)
امداد خودرو: 31 71 46 33 (021)
شکایات و ارتباط با مشتری: 62 42 45 33 (021)

CRM کارخانه
۰۲۳-۳۳۶۵۲۶۰۱

© کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان می باشد.