معرفی ما

شرکت توليـدي و صنعتـــي عقـاب افشـان بزرگترين توليدکننــده اتوبوس شهـري و بين شهري در بخش خصوصـــي کشــور است که با سابقه 60 ساله در زمينه توليـد انواع اتوبوس، توانسته نقش مهمــــي را در نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي کشور ايفا کند. کارخانه اين شرکت روبهروي شهرک صنعتـــي سمنان در زميني به مساحت 50 هکتار و فضاي سرپوشيده بيش از 65000 مترمربع قرار دارد. اين شرکت هماکنـــون محصولات خود را در دو نوع اتوبوس شهري و بين شهـري با مدل‏هاي مختلف توليد ميکند و به منظور پاسخگويي به نيازهاي مختلف مشتريان، يکي از سياستهاي اصلي خود را توسعه سبد محصولات معرفي کرده است.

شرکت عقاب افشان در سال 96 موفق به تولید بیش از 1500 اتوبوس شهری و بین شهری و 100 دستگاه مینی بوس شد که رکوردی در تارخ این شرکت بشمار می آید. برنامه این شرکت در سال 97 تولید 2000 دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری و 500 دستگاه مینی بوس می باشد.

کسب گواهينامـــه مديريت کيفيت 9001:2008 ISO در کنــار کيفيت ممتاز محصـولات، سبب گسترش بازار محصولات اين شرکت به خارج از مرزهاي کشور شده است و هماکنون اتوبوسهاي عقاب - اسکانيا در جادههاي کشورهايـي همچـــون مصــر، سـوريه، عـراق و ... تردد ميکنند.

يکي از مهمترين دستاوردهاي عقاب افشان در اين صنعت، کسب و بوميسازي دانش طراحي و ساخت اتاق انواع اتوبوس منطبق بر استانداردهاي جهانـــــي است. چنين دستاوردي جز با برنامهريـزي دقيق و نگاه عميق به اين صنعت و ظرفيتهاي آن ممکن نبوده است.

مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان به عنـوان يکي از مهمتريـن ارکان شرکت، در راستاي هدف متعالي خدمترسانـــي و جلب رضايت مشتــــري گام برداشته است. اين مرکز از طريق احداث تعميرگاه مرکـــزي به وسعت 10000 متر مربع با تجهيـــزات بسيار پيشرفته در شرق تهران، اعطاي نمايندگـــــي خدمات پس از فروش در مراکز استانهاي بزرگ کشور، تجهيز نمايندگــــي  ارائه آموزشهاي کامل و  بروزرسانــــي دانش کادر فني و ستادي، توانسته است خدمات پس از فروش را به صورت شبانهروزي در حداقل زمان ممکن به مشتريان محترم خود ارائـــه کند.

شرکت توليـدي و صنعتـــي عقـاب افشـان بزرگترين توليدکننــده اتوبوس شهـري و بين شهري در بخش خصوصـــي کشــور است که با سابقه 60 ساله در زمينه توليـد انواع اتوبوس، توانسته نقش مهمــــي را در نوسازي و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومي کشور ايفا کند. کارخانه اين شرکت روبهروي شهرک صنعتـــي سمنان در زميني به مساحت 50 هکتار و فضاي سرپوشيده بيش از 65000 مترمربع قرار دارد. اين شرکت هماکنـــون محصولات خود را در دو نوع اتوبوس شهري و بين شهـري با مدل‏هاي مختلف توليد ميکند و به منظور پاسخگويي به نيازهاي مختلف مشتريان، يکي از سياستهاي اصلي خود را توسعه سبد محصولات معرفي کرده است.

شرکت عقاب افشان در سال 96 موفق به تولید بیش از 1500 اتوبوس شهری و بین شهری و 100 دستگاه مینی بوس شد که رکوردی در تارخ این شرکت بشمار می آید. برنامه این شرکت در سال 97 تولید 2000 دستگاه اتوبوس شهری و بین شهری و 500 دستگاه مینی بوس می باشد.

کسب گواهينامـــه مديريت کيفيت 9001:2008 ISO در کنــار کيفيت ممتاز محصـولات، سبب گسترش بازار محصولات اين شرکت به خارج از مرزهاي کشور شده است و هماکنون اتوبوسهاي عقاب - اسکانيا در جادههاي کشورهايـي همچـــون مصــر، سـوريه، عـراق و ... تردد ميکنند.

يکي از مهمترين دستاوردهاي عقاب افشان در اين صنعت، کسب و بوميسازي دانش طراحي و ساخت اتاق انواع اتوبوس منطبق بر استانداردهاي جهانـــــي است. چنين دستاوردي جز با برنامهريـزي دقيق و نگاه عميق به اين صنعت و ظرفيتهاي آن ممکن نبوده است.

مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب افشان به عنـوان يکي از مهمتريـن ارکان شرکت، در راستاي هدف متعالي خدمترسانـــي و جلب رضايت مشتــــري گام برداشته است. اين مرکز از طريق احداث تعميرگاه مرکـــزي به وسعت 10000 متر مربع با تجهيـــزات بسيار پيشرفته در شرق تهران، اعطاي نمايندگـــــي خدمات پس از فروش در مراکز استانهاي بزرگ کشور، تجهيز نمايندگــــي  ارائه آموزشهاي کامل و  بروزرسانــــي دانش کادر فني و ستادي، توانسته است خدمات پس از فروش را به صورت شبانهروزي در حداقل زمان ممکن به مشتريان محترم خود ارائـــه کند.