تماس با ما

دفتر تهران: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، بعد از تقاطع مرغاب، شماره 85
کد پستی: 1553615613
تلفن: 81 06 53 88021-
نمابر: 80 06 53 88 021-
واحد فروش: داخلی 109
روابط عمومی: داخلی 414

 

کارخانه

تلفن: 1-20 31 65 33-023

7- 76 28 65 33 -023

47 26 65 33-023
نمابر: 75 28 65 33-023
واحد تحویل خودرو: داخلی 131
 شکایات ارتباط با مشتری: داخلی 273

خدمات پس از فروش
تلفن: 90 90 86 33021-
نمابر: 64 08 86 33021-
امداد خودرو: 31 71 46 33021-
شکایات و انتقادات: 62 42 45 33021-
تلفن گویا:  33454262-021(24 ساعته)