ارتباط با مشتریان آزمایشگاه

 سمنان  ،کیلومتر 7 جاده دامغان ، روبروی شهرک صنعتی سمنان ، شرکت عقاب افشان ، مجموعه آزمایشگاههای شرکت عقاب افشان  

 شماره تلفن :  1-33653120(023)  ، تلفن داخلی : 121   

  نمابر : 33652875-023