15 اسفند جشن رویش


1396/12/15

درخت را با قلب میکارند نه با دست
برای همه قلبی آرزو می کنیم
پانزدهم اسفند ماه ، روز هدیه ی درخت به زمینِ مبارک باد

دستهای قلب و روحتان پر عشق باد