ایام سوگواری سالار شهیدان، حضرت امام حسین ( ع ) بر شیعیان جهان تسلیت باد


1395/07/18

هفتاد و دو سینه سرخ هجرت کردند

با سَروَرِ آفتاب بیعت کردند

رفتند و به دریای ابد پیوستند

چون رود ، به اصلِ خویش رجعت کردند