عید غدیر، عید ولایت و امامت بر شیعیان و عاشقان امامت مبارک باد


1395/06/29