حضور رونالدو فوتبالیست  بزرگ جهان در ایران همراه با اتوبوس های مارال و درسا عقاب اسکانیا