اطلاعیه مهم


1398/08/11

 

 

به اطلاع كليه مالکان و رانندگان محترم اتوبوس هاي عقاب- اسکانيا ميرساند
در صورت داشتن هرگونه شكايت در خصوص شبکه خدمات پس از فروش اعم از:
عدم پذيرش نمايندگى -
عدم ارائه فاكتور رسمى -
 ..... رفتار پرسنل و -
موضوع را به واحد رسيدگى به شكايات، ارتباط با مشترى اطلاع دهيد
تلفن تماس:
٠٢١٣٣٤٥٤٢٦٢   ///    ٠٩٠٥٦١١٩٠٥١ آقاى قسمتى