عید سعید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان الهی مبارک باد


1397/03/25

استشمام عطر خوش بوی عید فطر از پنجره ملکوتی رمضان گوارای وجود پاکتان

و صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت...