18 اسفند میلاد حضرت فاطمه(س) و روز مادر مبارک باد


1396/12/18

با نام تو دل چه با صفا می گردد
با مهر تو دل زغم رها می گردد
باشی تو کلید راز هستی زهرا
با نام تو قفل بسته وا می گردد
میلاد حضرت فاطمه(س) مبارک باد