اخبار

تاریخ : 1402/08/12

بازدید شهردار تهران از کارخانه خودرو سازی «عقاب افشان» 

جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در سفر خود به استان سمنان از کارخانه خودرو سازی «عقاب افشان» بازدید کرد. بنابر تفاهمات انجام شده شرکت تولیدی و صنعتی «عقاب افشان» موظف است تا پایان شهریور ۱۴۰۳، هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری را به مجموعه شهرداری تهران تحویل دهد.

بازدید شهردار تهران از کارخانه خودرو سازی «عقاب افشان»

جناب آقای علیرضا زاکانی شهردار تهران در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۲ در سفر خود به استان سمنان از کارخانه خودرو سازی «عقاب افشان» بازدید کرد.

 بنابر تفاهمات انجام شده شرکت تولیدی و صنعتی «عقاب افشان» موظف است تا پایان شهریور ۱۴۰۳، هزار دستگاه اتوبوس درون‌شهری را به مجموعه شهرداری تهران تحویل دهد.