اخبار

تاریخ : 1401/07/18

مسابقه TOP TEAM بین نمایندگی های گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

مسابقه TOP TEAM بین نمایندگی های گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در محل کارخانه واقع در سمنان برگزار و به نمایندگی های برتر رتبه اول تا چهارم جوایزی اهدا شد.

مسابقه TOP TEAM بین نمایندگی های گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

مسابقه TOP TEAM  بین نمایندگی های گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان در محل کارخانه واقع در سمنان برگزار و به  نمایندگی های برتر رتبه اول تا چهارم جوایزی اهدا شد.