اخبار

تاریخ : 1400/12/28

بازدید شهردار تهران از محصولات شهری گروه صنایع خودرو سازی عقاب افشان

شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری پایتخت از مینی بوس و اتوبوس های شهری تولید گروه صنایع خودروسازی عقاب‌ افشان بازدید کردند. علیرضا زاکانی شهردار تهران در آخرین روزهای سال 1400 با حضور در محوطه ساختمان شهرداری تهران از چند دستگاه اتوبوس و مینی بوس شهری و اتوبوس برقی بازدید کرد و در جریان جزئیات کیفیت و ساختار آنها قرار گرفت. در این بازدید مهندس بهروز مرادی مدیرعامل شرکت تولیدی وصنعتی عقاب افشان و مهندس عبدالله اکبری‌راد نایب‌ رئیس هیات مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب‌ افشان هم حضور داشتند و

بازدید شهردار تهران از محصولات شهری گروه صنایع خودرو سازی عقاب افشان

شهردار تهران و جمعی از مدیران شهری پایتخت از مینی بوس و اتوبوس های شهری تولید گروه صنایع خودروسازی عقاب‌ افشان بازدید کردند.
 علیرضا زاکانی شهردار تهران در آخرین روزهای سال 1400 با حضور در محوطه ساختمان شهرداری تهران از چند دستگاه اتوبوس و مینی بوس شهری و اتوبوس برقی بازدید کرد و در جریان جزئیات کیفیت و ساختار آنها قرار گرفت. 
در این بازدید مهندس بهروز مرادی مدیرعامل شرکت تولیدی وصنعتی عقاب افشان و مهندس عبدالله اکبری‌راد نایب‌ رئیس هیات مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب‌ افشان هم حضور داشتند و در گفتگو با شهردار تهران، وی را در جریان جزئیات فنی این محصولات شهری قرار دادند.
اتوبوس‌ گازسوز و دیزل شهری پارسین ، مینی بوس پارسین و اتوبوس برقی زیما، محصولاتی بودند که در این دیداربه نمایش گذاشته شدند.