اخبار

تاریخ : 1400/08/30

بازدید مدیران شهری قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

بازدید رئیس شورای شهر و معاون شهردار قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان رئیس شورای شهر قوچان به همراه معاون شهردار و مدیرعامل سازمان حمل و نقل وترافیک این شهر با سفر به استان سمنان از خط تولید محصولات شهری گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی عقاب افشان، در جریان بازدید مدیران شهری قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان که با هدف آشنایی با کیفیت و تولیدات این گروه تولیدی و صنعتی صورت گرفت، امیرسرتیپ علیرضا فخرآبادی رییس شورای شهر قوچان، مهندس مظفری معاو

بازدید مدیران شهری قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

 

بازدید رئیس شورای شهر و معاون شهردار قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان

رئیس شورای شهر قوچان به همراه معاون شهردار و مدیرعامل سازمان حمل و نقل وترافیک این شهر با سفر به استان سمنان از خط تولید محصولات شهری گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی عقاب افشان، در جریان بازدید مدیران شهری قوچان از گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان که با هدف آشنایی با کیفیت و تولیدات این گروه تولیدی و صنعتی صورت گرفت، امیرسرتیپ علیرضا فخرآبادی رییس شورای شهر قوچان، مهندس مظفری معاون شهردار و رئیس هیات مدیره سازمان حمل و نقل و ترافیک قوچان، مهندس وطن دوست مدیرعامل این سازمان و همچنین تعدادی دیگر از مدیران شهری قوچان حضور داشتند.

مسئولان شهری قوچان در این بازدید ضمن آگاهی از جزئیات و کیفیت محصولات شهری شرکت عقاب افشان، در گفتگو با مدیران این مجموعه در جریان نحوه خرید و استفاده از اتوبوس و مینی‌بوس‌ها شهری گروه عقاب افشان قرار گرفتند.