اخبار

تاریخ : 1400/07/24

بازدید مدیران شهری خمینی شهر از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

مدیران شهری خمینی شهر با سفر به شهرک صنعتی سمنان و حضور در محل کارخانه عقاب‌افشان ضمن بازدید از خط تولید محصولات شهری این گروه خودروسازی در جریان روند و کیفیت ساخت این محصولات قرار گرفتند. جمعی از اعضای شورای شهر خمینی شهر و همچنین رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری خمینی‌شهر در جریان بازدید از خط تولید محصولات شهری عقاب‌افشان حضور داشتند. مهندس مجتبی برات‌زاده مدیر فروش داخلی شرکت عقاب افشان و مهندس میثم تاباق مدیر واحد کنترل و کیفیت این شرکت مدیران شهری خمینی‌شهر را همراهی کردند.

بازدید مدیران شهری خمینی شهر از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

مدیران شهری خمینی شهر با سفر به شهرک صنعتی سمنان و حضور در محل کارخانه عقاب‌افشان ضمن بازدید از خط تولید محصولات شهری این گروه خودروسازی در جریان روند و کیفیت ساخت این محصولات قرار گرفتند.

جمعی از اعضای شورای شهر خمینی شهر و همچنین رئیس سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری خمینی‌شهر در جریان بازدید از خط تولید محصولات شهری عقاب‌افشان حضور داشتند.

مهندس مجتبی برات‌زاده مدیر فروش داخلی شرکت عقاب افشان و مهندس میثم تاباق مدیر واحد کنترل و کیفیت این شرکت مدیران شهری خمینی‌شهر را همراهی کردند.