اخبار

تاریخ : 1400/07/19

بازدید مدیران شهری شهر کرد از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

جمعی از مدیران شهری شهرکرد با حضور در محل کارخانه عقاب‌افشان از خط تولید محصولات شهری این گروه خودروسازی بازدید کردند. در جریان این بازدید بهادر عبدالغنی سرپرست شهرداری شهرکرد، به‌همراه محمدرضا بیاتی رئیس شورای اسلامی، یوسف صادقی عضو شورا، مهرداد میرزاییان رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، مدیران حراست و برنامه و بودجه شهرداری و همچنین جمعی از کارشناسان مدیریت شهری این شهر حضور داشتند. مهندس عبدالله اکبری‌راد نایب رئیس هیات مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان و مهندس بهروز مرادی م

بازدید مدیران شهری شهر کرد از گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان

 

جمعی از مدیران شهری شهرکرد با حضور در محل کارخانه عقاب‌افشان از خط تولید محصولات شهری این گروه خودروسازی بازدید کردند.

در جریان این بازدید بهادر عبدالغنی سرپرست شهرداری شهرکرد، به‌همراه محمدرضا بیاتی رئیس شورای اسلامی، یوسف صادقی عضو شورا، مهرداد میرزاییان رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر، مدیران حراست و برنامه و بودجه شهرداری و همچنین جمعی از کارشناسان مدیریت شهری این شهر حضور داشتند.

مهندس عبدالله اکبری‌راد نایب رئیس هیات مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان و مهندس بهروز مرادی مدیرعمامل این مجموعه نیز مدیران شهری شهرکرد را همراهی کردند.

طبق اعلام سایت شهرداری شهرکرد مدیران شهری این شهر ضمن بازدید از خط تولید محصولات گروه صنایع خودروسازی عقاب‌افشان، در نشستی با مدیران این گروه درباره تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل درون‌شهری شهرکرد به ارزش ۵۰۰ میلیارد ریال بحث و تبادل نظر کردند.