اخبار

تاریخ : 1399/12/27

قرارداد ساخت ۶۰۰ اتوبوس شهری بین وزارت کشور و گروه خودرو سازی عقاب افشان 

قرارداد ساخت ۶۰۰ اتوبوس شهری در فاز نخست بین وزارت کشور و گروه خودروسازی عقاب افشان بعنوان بزرگترین تولید کننده اتوبوس شهری و بین شهری کشور امضا شد . تأمین مالی این قرارداد از محل مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جلسه 48 ستاد ملی کرونا خواهد بود. اتوبوس های مذکور با آخرین استانداردهای روز دنیا تولید خواهد شد.

قرارداد ساخت ۶۰۰ اتوبوس شهری بین وزارت کشور و گروه خودرو سازی عقاب افشان

قرارداد ساخت ۶۰۰ اتوبوس شهری در فاز  نخست بین وزارت کشور و گروه خودروسازی عقاب افشان بعنوان بزرگترین تولید کننده اتوبوس شهری و بین شهری کشور امضا  شد .

تأمین مالی این قرارداد از محل مصوبه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جلسه 48 ستاد ملی کرونا   خواهد بود. اتوبوس های مذکور با آخرین استانداردهای روز دنیا تولید خواهد شد.