اخبار

تاریخ : 1399/12/20

اعلام حوزه مرکزخدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰

قائم مقام مدیرعامل وعضو‌ هیئت مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان، در دیدار پایانی سال از مرکز خدمات پس از فروش ، برنامه مرکز خدمات پس از فروش را برای رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان در سال ۱۴۰۰ تبیین کرد. آقای حمیداکبری راد ضمن تأکید بر حفظ سیاست های مدونِ حوزهٔ خدمات، تلاش های بی وقفه همکاران ما در این بخش را اساس رضایتمندی و تأمین مطالبات خریداران اعلام کرد.

اعلام حوزه مرکزخدمات پس از فروش در سال ۱۴۰۰

قائم مقام  مدیرعامل وعضو‌ هیئت مدیره گروه صنایع خودروسازی عقاب افشان،  در دیدار پایانی سال از مرکز خدمات پس از فروش ، برنامه مرکز خدمات پس از فروش را برای رضایتمندی هرچه بیشتر مشتریان در سال ۱۴۰۰  تبیین کرد.

آقای حمیداکبری راد ضمن تأکید بر حفظ سیاست های مدونِ حوزهٔ خدمات، تلاش های بی وقفه همکاران ما در این بخش را اساس رضایتمندی و تأمین مطالبات خریداران اعلام کرد.