اخبار

تاریخ : 1399/10/03

تشریح جزئیات طرح گسترش پوشش بیمه‌ای رانندگان 

غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای این سازمان از پوشش بیمه‌های درمان ،عمر و حوادث برای رانندگان جاده‌ای و خانواده‌های آن‌ها خبر داد و گفت : هم اکنون یک میلیون نفر از رانندگان و خانواده‌های آن‌ها تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند وی افزود: تاکنون ۲۲ میلیارد تومان خسارت نقدی به بیمه شدگان پرداخت شده و ۳۴ میلیارد تومان معرفی نامه نیز برای آن‌ها صادر شده است . بر اساس قرارداد جدیدی که با شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی منعقد شد ، علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی سقف پوشش ها ، خدمات تحت پوشش نظیر عین

تشریح جزئیات طرح گسترش پوشش بیمه‌ای رانندگان

غلامحسین دغاغله مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای این سازمان از پوشش بیمه‌های درمان ،عمر و حوادث برای رانندگان جاده‌ای و خانواده‌های آن‌ها خبر داد و گفت : هم اکنون یک میلیون نفر از رانندگان و خانواده‌های آن‌ها تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اند 

وی افزود: تاکنون ۲۲ میلیارد تومان خسارت نقدی به بیمه شدگان پرداخت شده و ۳۴ میلیارد تومان معرفی نامه نیز برای آن‌ها صادر شده است . بر اساس قرارداد جدیدی که با شرکت طرف قرارداد بیمه تکمیلی منعقد شد ، علاوه بر افزایش ۳۰ درصدی سقف پوشش ها ، خدمات تحت پوشش نظیر عینک و زایمان نیز اضافه شد و فرزندان معلول خانواده‌های رانندگان نیز بدون محدودیت سنی تحت پوشش قرار گرفتند