اخبار

تاریخ : 1399/04/26

بازدید رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ازگروه خودروسازی عقاب افشان

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از گروه خودرو سازی عقاب افشان درسمنان ضمن بیان نیاز امروز کشور به وجود پلتفرم مشترک در حوزه خودرو های تجاری،از علاقه و توانمندی شرکت عقاب افشان در این حوزه استقبال کرد. معاون وزیر صمت گفت: صنعت خودرو جزو نخستین صنایعی بود که با اعمال تحریم، تحت فشار و محدودیت قرار گرفت اما امروز شاهد رشد این صنعت و رفع مشکلات گذشته آن هستیم. دکتر بیات با بیان اینکه دولت در حوزه حمل نقل عمومی برنامه ویژه ای دارد ادامه داد یکی از روشها در دوران رک

بازدید رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ازگروه خودروسازی عقاب افشان

معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در بازدید از گروه خودرو سازی عقاب افشان درسمنان ضمن بیان نیاز امروز کشور به وجود پلتفرم مشترک در حوزه خودرو های تجاری،از علاقه و توانمندی شرکت عقاب افشان در این حوزه استقبال کرد.

معاون وزیر صمت گفت: صنعت خودرو جزو نخستین صنایعی بود که با اعمال تحریم، تحت فشار و محدودیت قرار گرفت اما امروز شاهد رشد این صنعت و رفع مشکلات گذشته آن هستیم.

دکتر بیات با بیان اینکه دولت در حوزه حمل نقل عمومی برنامه ویژه ای دارد ادامه داد یکی از روشها در دوران رکود اقتصادی افزایش بهره وری است.

وی کاهش بهاء تمام شده و افزایش تولید را بهرتین راه برای افزایش بهره وری دانست.

رئیس ایدرو یکی از مشکلات در صنعت خودرو از جمله در خودرو های تجاری را نبود پلتفورم مشترک دانست و ادامه داد با مشارک همه خودرو سازها میتوان نسبت به اجرای این نیاز کشور اقدام نمود.

 شایان ذکر است در این بازدید آقایان اسماعیلی معاون حمل ونقل سازمان ایدرو، بندرآبادی، مدیرکل دفتر جذب و سرمایه گذاری استانداری سمنان ، تشنه دل مدیر کل صمت استان ،محبوبی معاون صنایع ،آلبویه مدیر عامل شرکت شهرک های سمنان دکتر بیات را همراهی نمودند.