اخبار

تاریخ : 1399/02/14

پیام تبریک مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به مناسبت روز کارگر

به نام خدا کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است. کار خلاصه نمی شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی شود به گروهی خاص و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است... روز جهانی کارگر را خدمت شما سربازان زحمت کش و در خط مقدم نبرد اقتصادی در گروه تولیدی و صنعتی عقاب افشان تبریک عرض مینماییم و حسن عاقبت برای شما و خانواده محترمتان مسئلت داریم. قدردان زحمات شما هستیم. بهروز م

پیام تبریک مدیر عامل شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به مناسبت روز کارگر

به نام خدا
کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ها هستند. چرخ عظیم جوامع بشری با دست توانای کارگران در حرکت و چرخش است. حیات یک ملت مرهون کار و کارگر است.
 کار خلاصه نمی شود به جنبش مخصوص و کارگر خلاصه نمی شود به گروهی خاص و به این انگیزه، روز کارگر روز همه ملت است...
روز جهانی کارگر را خدمت شما سربازان زحمت کش و در خط مقدم نبرد اقتصادی  در گروه تولیدی و صنعتی عقاب افشان تبریک عرض مینماییم و حسن عاقبت برای شما و خانواده محترمتان مسئلت داریم.
قدردان زحمات شما هستیم.

بهروز مرادی
مدیرعامل گروه تولیدی صنعتی عقاب افشان