اخبار

تاریخ : 1398/09/17

برگزاری دوره ی آموزشی بانوان راننده

25 نفر از رانندگان زن اتوبوس‌های بین‌شهری اسکانیا در کلاس یک روزه آموزشی شرکت عقاب‌افشان حضور یافتند تا آخرین اصول رانندگی با محصولات این شرکت را فرا بگیرند. که در محل مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب‌افشان در تهران برگزار شد، 25 راننده زن اتوبوس‌های اسکانیا از سراسر کشور زیر نظر مهندس نوروزی، مدیر مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب‌افشان آخرین اصول رانندگی با اتوبوس‌های تولیدی این شرکت را مرور کردند تا در آینده با کیفیت بهتری به مسافرین عزیز در جاده‌های کشور خدمت کنند. مهندس نوروزی در این کلاس آم

برگزاری دوره ی آموزشی بانوان راننده

25 نفر از رانندگان زن اتوبوس‌های بین‌شهری اسکانیا در کلاس یک روزه آموزشی شرکت عقاب‌افشان حضور یافتند تا آخرین اصول رانندگی با محصولات این شرکت را فرا بگیرند.
که در محل مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب‌افشان در تهران برگزار شد، 25 راننده زن اتوبوس‌های اسکانیا از سراسر کشور زیر نظر مهندس نوروزی، مدیر مرکز خدمات پس از فروش شرکت عقاب‌افشان آخرین اصول رانندگی با اتوبوس‌های تولیدی این شرکت را مرور کردند تا در آینده با کیفیت بهتری به مسافرین عزیز در جاده‌های کشور خدمت کنند.
مهندس نوروزی در این کلاس آموزشی مباحث مختلفی از جمله:
وظایف رانندگان اتوبوس
 جایگاه رانندگان
اصول ایمنی اتوبوس‌ها
لزوم آگاهی رانندگان درباره مباحث فنی اتوبوس‌های اسکانیا و ...
را مطرح کردند.
شرکت عقاب‌افشان در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و همچنین با هدف ارتقای سطح کیفیت رانندگی در کشور قرار است در دی ماه سال جاری نیز همین کلاس آموزشی را برای 25 راننده زن دیگر اتوبوس‌های اسکانیا برگزار کند.