اخبار

تاریخ : 1398/07/13

بازدید بنیانگذار شرکت عقاب‌افشان شرکت‌های سرما گستر قومس و مجتمع صنعتی سمن آذین

حاج هادی اکبری‌راد بنیانگذار شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان با سفر به شهرک صنعتی سمنان از دو شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی عقاب‌افشان بازدید کرد. وی که به عنوان پدر صنعت اتوبوس‌سازی ایران شهره است، در این سفر از شرکت‌های سرماگستر قومس و مجتمع صنعتی سمن‌آذین بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این دو مجموعه قرار گرفتند. حاج هادی اکبری‌راد را در جریان این بازدید‌ها مهندس عبدالله‌اکبری‌راد یکی از اعضای هیات مدیره گروه صنعتی عقاب‌افشان همراهی کردند. گفتنی است، شرکت سرماگستر قومس تولیدکننده سیستم

بازدید بنیانگذار شرکت عقاب‌افشان شرکت‌های سرما گستر قومس و مجتمع صنعتی سمن آذین

 

حاج هادی اکبری‌راد بنیانگذار شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان با سفر به شهرک صنعتی سمنان از دو شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی عقاب‌افشان بازدید کرد.

وی که به عنوان پدر صنعت اتوبوس‌سازی ایران شهره است، در این سفر از شرکت‌های سرماگستر قومس و مجتمع صنعتی سمن‌آذین بازدید و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این دو مجموعه قرار گرفتند.

حاج هادی اکبری‌راد را در جریان این بازدید‌ها مهندس عبدالله‌اکبری‌راد یکی از اعضای هیات مدیره گروه صنعتی عقاب‌افشان همراهی کردند.

گفتنی است، شرکت سرماگستر قومس تولیدکننده سیستم‌های سرمایشی اتوبوسی است و مجتمع صنعتی سمن‌اذین نیز در بخش تولید صندلی‌های اتوبوسی فعالیت دارد.