اخبار

تاریخ : 1398/07/13

حضور مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران در کارخانه عقاب‌افشان

فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران با مدیران شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان در محل کارخانه این شرکت در سمنان دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد. وی که به همراه جمعی از مدیران بانک ملی ایران به سمنان سفر کرده بود، در یک جلسه با مهندس عبدالله اکبری‌راد و جمعی از مسئولان شرکت عقاب‌افشان دیدار و درباره مباحث مهمی از جمله لزوم حمایت بانک‌های بزرگ از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی گفتگو کرد. مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران پس از این جلسه به خط تولید محصولات شرکت عقاب‌افشان رفت و از

حضور مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران در کارخانه عقاب‌افشان
فرهاد معقول مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران با مدیران شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان در محل کارخانه این شرکت در سمنان دیدار و درباره مسائل مختلف گفتگو کرد.
وی که به همراه جمعی از مدیران بانک ملی ایران به سمنان سفر کرده بود، در یک جلسه با مهندس عبدالله اکبری‌راد و جمعی از مسئولان شرکت عقاب‌افشان دیدار و درباره مباحث مهمی از جمله لزوم حمایت بانک‌های بزرگ از مجموعه‌های تولیدی و صنعتی گفتگو کرد.
مدیر امور شعب منطقه دو بانک ملی ایران پس از این جلسه به خط تولید محصولات شرکت عقاب‌افشان رفت و از نزدیک روند تولید اتوبوس‌های درسا و مارال را در این مجموعه صنعتی به نظاره نشست.