اخبار

تاریخ : 1398/03/14

تمجید رئیس امور شعب بانک ملی در استان سمنان از شرکت عقاب‌افشان

رئیس امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان و جمعی از دیگر مسئولان استانی این بانک از شرکت‌های تابعه شرکت عقاب‌افشان بازدید کردند. احمد بهکار‌مرام در جریان بازدید از تمامی زیرمجموعه‌های شرکت عقاب‌افشان و بررسی روند تولید در این واحدها از مدیران شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان به واسطه رونق تولید و اشتغال در استان سمنان تشکر و تقدیر کرد. وی همچنین در دیدار با مهندس عبدالله اکبری‌راد عضو هیات مدیره شرکت عقاب‌افشان ضمن تمجید از رویکرد این شرکت گفت: امروز شرکت عقاب‌افشان با وجود همه مشکلات اقتصا

تمجید رئیس امور شعب بانک ملی در استان سمنان از شرکت عقاب‌افشان

 

رئیس امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان و جمعی از دیگر مسئولان استانی این بانک از شرکت‌های تابعه شرکت عقاب‌افشان بازدید کردند.

احمد بهکار‌مرام در جریان بازدید از تمامی زیرمجموعه‌های شرکت عقاب‌افشان و بررسی روند تولید در این واحدها از مدیران شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان به واسطه رونق تولید و اشتغال در استان سمنان تشکر و تقدیر کرد.

وی همچنین در دیدار با مهندس عبدالله اکبری‌راد عضو هیات مدیره شرکت عقاب‌افشان ضمن تمجید از رویکرد این شرکت گفت: امروز شرکت عقاب‌افشان با وجود همه مشکلات اقتصادی کشور اقدام به ایجاد شرکت‌های جدیدی در درون خود کرده است که ضمن رونق تولید و اشتغال و البته ایجاد امید بین جوانان استان سمنان، به موضوعات مهمی همچون فعالیت‌های دانش‌بنیان و توسعه فناوری‌های جدید اهتمام ویژه‌ای دارد، که جای خوشحالی و امیدواری است.

 رئیس امور شعب بانک ملی ایران در استان سمنان همچنین گفت: بانک ملی ایران به عنوان یکی از بازوان توانمند دولت همواره در هر زمینه‌ای پشتیبان رونق تولید و اقتصاد کشور است و این آمادگی را دارد تا بر اساس ضوابط و قوانین به شرکت عقاب‌افشان در صورت لزوم کمک کند.