اخبار

تاریخ : 1397/11/30

برگزاری کلاس آموزشی سرطان شناسی در عقاب افشان

به منظور بالا بردن اطلاعات شناخت انواع سرطان های کشور به خصوص در مردان و زنان ایرانی و همچنین به منظور پیگیری و پیشگیری و درمان به موقع این گونه امراض، کلاس آموزشی سرطان شناسی از سوی موسسه نیکوکاری راه آسمان با سخنرانی خانم دکتر کتایون مقدم برای مدیران، سرپرستان،کارشناسان و بانوان مجموعه عقاب افشان برگزار گردید

برگزاری کلاس آموزشی سرطان شناسی در عقاب افشان

به منظور بالا بردن اطلاعات شناخت انواع سرطان های کشور به خصوص در مردان و زنان ایرانی و همچنین به منظور پیگیری و پیشگیری و درمان به موقع این گونه امراض، کلاس آموزشی سرطان شناسی از سوی موسسه نیکوکاری راه آسمان با سخنرانی خانم دکتر کتایون مقدم برای مدیران، سرپرستان،کارشناسان و بانوان مجموعه عقاب افشان برگزار گردید