اخبار

تاریخ : 1397/11/24

طراحی و تولید اتوبوس اختصاصی اتوبوس درسا برای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

سپاهانی ها هم اتوبوس اختصاصی عقاب‌افشان سوار می شوند شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان، اتوبوس اختصاصی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را طراحی و تولید کرد و آن را به این باشگاه اصفهانی تحویل داد. به گزارش روابط عمومی شرکت عقاب‌افشان، مدیران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که پیش‌تر سفارش ساخت یک دستگاه «اتوبوس درسا» اختصاصی را برای ورزشکاران این باشگاه به شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان داده بودند، چندی پیش و بعد از اتمام مراحل طراحی، تولید و آماده‌سازی این اتوبوس در این شرکت، آن را رسما تحویل و بهره‌ب

طراحی و تولید اتوبوس اختصاصی اتوبوس درسا برای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان

سپاهانی ها هم اتوبوس اختصاصی  عقاب‌افشان سوار  می شوند
شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان، اتوبوس اختصاصی باشگاه فولاد مبارکه سپاهان را طراحی و تولید کرد و آن را به این باشگاه اصفهانی تحویل داد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت عقاب‌افشان، مدیران باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که پیش‌تر سفارش ساخت یک دستگاه «اتوبوس درسا» اختصاصی را برای ورزشکاران این باشگاه به شرکت تولیدی و صنعتی عقاب‌افشان داده بودند، چندی پیش و بعد از اتمام مراحل طراحی، تولید و آماده‌سازی این اتوبوس در این شرکت، آن را رسما تحویل و  بهره‌برداری کرد.
این اتوبوس درسا که به طور اختصاصی برای باشگاه فولاد مبارکه سپاهان طراحی و تولید شده است دارای 30 صندلی وی‌ای‌پی مانیتوردار است و در طراحی آن از نشان و رنگ سازمانی این باشگاه استفاده شده است.
شرکت عقاب‌افشان پیش از این نیز برای تیم ملی فوتبال ایران و برخی باشگاه‌های دیگر اتوبوس‌هایی اختصاصی ، طراحی و تولید کرده بود.