اخبار

تاریخ : 1397/11/16

حضورشرکت عقاب افشان در نمایشگاه طلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به همراه 3 هلدینگ خود حضوری پر قدرت در دومین نمایشگاه طلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت عقاب افشان، دومین نمایشگاه بطلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان در شرایطی طی روزهای 13 الی 16 بهمن ماه برگزار شد که شرکت عقاب افشان با 3 شرکت هلدینگ سرما گستر قومس،صندلی سازی، خوشه طلایی صفا ، حضوری پررنگ در این نمایشگاه بزرگ داشت. گفتنی است، دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از غرفه عقاب افشان دیدار کرد.

حضورشرکت عقاب افشان در نمایشگاه طلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان

شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان به همراه 3 هلدینگ خود حضوری پر قدرت در دومین نمایشگاه طلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان داشت. به گزارش روابط عمومی شرکت عقاب افشان، دومین نمایشگاه بطلیعه چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی سمنان در شرایطی طی روزهای 13 الی 16 بهمن ماه  برگزار شد که شرکت عقاب افشان با 3 شرکت هلدینگ سرما گستر قومس،صندلی سازی، خوشه طلایی صفا ، حضوری پررنگ در این نمایشگاه بزرگ  داشت. گفتنی است، دکتر آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور از غرفه عقاب افشان دیدار کرد.