اخبار

تاریخ : 1397/04/05

اعطای گواهینامه مدیریت آتش به شرکت عقاب افشان

در حاشیه سمینار تخصصی ایمنی اتوبوس‌ها در برابر آتش‌ که امروز در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، از سوی موسسه ملی تحقیقات سوئد

اعطای گواهینامه مدیریت آتش به شرکت عقاب افشان


در حاشیه سمینار تخصصی ایمنی اتوبوس‌ها در برابر آتش‌ که امروز در مرکز تحقیقات  راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد، از سوی موسسه ملی تحقیقات سوئد گواهینامه مدیریت آتش به شرکت عقاب افشان اعطا شد.
این گواهینامه پس از انجام دو سال و نیم تست‌های مورد نظر به شرکت عقاب افشان به عنوان یکی از شرکت‌های تولیدکننده اتوبوس کشور اهدا شد.
تست‌های مربوط به این گواهینامه برای شرکت تولیدکننده ایرانی، در کشور ترکیه انجام شده است. با توجه به اهمیت این گواهینامه این شرکت خصوصی داخلی در تلاش است تا با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و موسسه ملی تحقیقات سوئد زمینه‌ای را برای انجام این تست‌ها در کشور فراهم کند.