اخبار

تاریخ : 1396/12/13

نمایندگی های برتر سال 96 گروه صنعتی عقاب افشان معرفی شدند

در همایش پایان سال نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان که با حضور نمایندگان خدمات پس از فروش در هتل امپیک تهران برگزا

نمایندگی های برتر سال 96 گروه صنعتی عقاب افشان معرفی شدند

 در همایش پایان سال نمایندگان خدمات پس از فروش شرکت تولیدی و صنعتی عقاب افشان که با حضور نمایندگان خدمات پس از فروش در هتل امپیک تهران برگزار شد از  سه نمایندگی برتر گروه صنعتی عقاب افشان تقدیر شد.

در این همایش نمایندگی اصفهان به مدیریت برادران مودت نژاد موفق به کسب رتبه نخست نمایندگی های خدمات پس از فروش عقاب افشان شد و نمایندگی های  اردبیل به مدیریت آقای علیزاده و نمایندگی مشهد به مدیریت آقای عباس زاده در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

همچنین  در این نشست عملکردکارشناسان فنی نمایندگی های سراسر کشور  مورد ارزیابی قرار گرفت و آقایان حمید محمدی راد کارشناس واحد فنی مهندسی مرکز خدمات پس از فروش، سید امین حسینی از نمایندگی مشهد، سعید یاوری از نمایندگی اصفهان،  ستار جمال زاده از نمایندگی کرج، بعنوان کارشناسان برتر نمایندگی های شرکت عقاب افشان دست یافتند و از طرف شرکت از آنها تقدیر شد.