گالری تصاویربازدید رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) ازگروه خودروسازی عقاب افشان